Domů Fotky - Andrea Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5

Verze bajonetu Pentax-K

bajonet Pentax K (1975)

 • objektivy Pentax-K/M - manuální ostření, poloautomatická clona s mechanickým přenosem
  • Hodnota clony je přenášena do těla pomocí stop-down indicatoru, který posunuje stop-down coupler v těle fotoaparátu. Na všech tělech i objektivech odpovídá stejnému clonovému číslu stejná poloha stop-down indicatoru.
  • Clona se po nasazení objektivu na tělo fotoaparátu naplno otevře díky páčce diaphragm actuatoru; do níž se opírá diaphragm release v těle fotoaparátu. Poté se na objektivu ručně nastaví požadovaná clona, která ale stále zůstává naplno otevřená. Při stisku spouště pak páčka diaphragm release uvolní diaphragm actuator a objektiv je zacloněn (a to pouze pro okamžik expozice) na zvolenou pracovní clonu.
   Kompatibilita s DSLR Pentax

  • Objektivy K/M fungují správně POUZE v režimu M a to po ručním naměření expozice (stop-down metering). Na objektivu se nastaví požadovaná hodnota clony a poté se stiskne zelené tlačítko (Green button), kdy dojde k zaclonění objektivu a určení správné expozice.
  • Protože DSLR Pentax nemají stop-down coupler, nemůže tělo určit žádným způsobem hodnotu nastavené clony. V hledáčku, na displeji ani v EXIFu se nezobrazují clona, ohnisková vzdálenost objektivu ani zaostřená vzdálenost objektu.
  • Všechny externí blesky vybavené POUZE systémem P-TTL budou pracovat s objektivy Pentax-K/M (tedy bez "A" polohy clonového kroužku) VÝHRADNĚ v režimu plného výkonu (full-power-only) nebo v manuálním režimu.

  bajonet Pentax KA

  Bajonet Pentax KA přidává šest elektrických kontaktů pro komunikaci s tělem. Objektiv sděluje pomocí pěti z nich tělu nejnižší clonové číslo objektivu (světelnost) a počet clonových čísel, o které může být objektiv maximálně zacloněn. Šestý slouží pro indikaci polohy "A" clonového kroužku. V této poloze clonového kroužku může fotoaparát nastavit v režimech P (program) a Tv (priorita času) automaticky clonu.

  vlastnosti

   objektivy Pentax A:

  • ruční ostření kroužkem na objektivu
  • objektivy mají polohu "A" clonového kroužku, nastavení clony provádí tělo automaticky (režimy P, Tv) nebo na předvolenou hodnotu (režimy Av, M)
  • pokud tělo nepodporuje automatické nastavení clony (nemá elektrické kontakty), nastavuje se clona objektivu ručně clonovým kroužkem jako u typů K/M
   fotoaparáty:

  • informace o nastavené cloně je přenášena do těla fotoaparátu elektricky (objektivy A, F, FA, FA-J) nebo mechanicky pomocí stop-down coupleru (objektivy K/M)
  • těla podporují režimy P, Tv, Av, M (pouze objektivy s "A" polohou clonového kroužku, tedy A, F, FA, FA-J, DA, D-FA) nebo Av, M (objektivy K/M)

  použito

  • kinofilmová těla Pentax A
  • objektivy Pentax-A

  kompatibilita

  • Objektivy Pentax-A jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní (samozřejmě s výjimkou automatického ostření :).
  • Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

  bajonet Pentax KAF

  Bajonet Pentax KAF přidává sedmý, digitální kontakt, kudy se po sériové sběrnici přenášejí do těla informace o aktuálně nastavené ohniskové vzdálenosti, přesné hodnotě nastavené clony (i pro zoomové objektivy), typu objektivu atd.. Druhou změnou je doplnění spojky autofokusu, poháněného motorkem z těla fotoaparátu.

  vlastnosti

   objektivy Pentax F:

  • autofokus ovládaný motorkem v těle fotoaparátu
  • CPU (4-bitová sériová sběrnice); do těla se digitálně přenáší typ objektivu, aktuálně nastavená hodnota clony a ohnisková vzdálenost
   fotoaparáty:

  • informace o nastavené cloně je přenášena do těla fotoaparátu digitálně (objektivy F, FA, FA-J, DA a D-FA), elektricky (objektivy A) nebo mechanicky pomocí stop-down coupleru (objektivy K/M)
  použito
  • kinofilmová těla Pentax
  • objektivy Pentax F

  kompatibilita

  • Objektivy Pentax-F jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní.
  • Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

  bajonet Pentax KAF2

  Bajonet Pentax KAF2 je doplněn dvěma kontakty pro napájení objektivů s motorickým posuvem zoomu (funkce Power Zoom). CPU v objektivu komunikuje nově po 8-bitové sériové sběrnici, umožňující přenos alfanumerické znakové sady s 255 znaky.

  vlastnosti

   objektivy Pentax FA:

  • autofokus ovládaný motorkem v těle fotoaparátu
  • CPU (8-bitová sériová sběrnice); do těla se digitálně přenáší typ objektivu, aktuálně nastavená hodnota clony, ohnisková vzdálenost a MTF křivky

  • fotoaparáty:

  • informace o nastavené cloně je přenášena do těla fotoaparátu digitálně (objektivy F, FA, FA-J, DA a D-FA), elektricky (objektivy A) nebo mechanicky pomocí stop-down coupleru (objektivy K/M)

  použito

  • novější kinofilmová těla Pentax
  • objektivy Pentax FA s funkcí Power Zoom

  kompatibilita

  • Objektivy Pentax-FA s funkcí Power Zoom jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní.
  • Motorický posuv zoomu nepracuje u DSLR Pentax *istD, *istDS, *istDL, K100D a K110D, které nejsou vybaveny přídavnými napájecími kontakty (mají pouze KAF bajonet).
  • Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

  "okleštěný" bajonet Pentax KAF/KAF2 ("crippled" KAF/KAF2 mount)

  Zjednodušená verze bajonetu Pentax KAF/KAF2. Byly odstraněny všechny mechanické části, související s nastavením a přenosem clony. Přenos aktuální hodnoty clony a jejích možných hodnot probíhá výhradně elektricky (objektivy A) nebo digitálně (objektivy F, FA, FA-J, DA a D-FA).

  vlastnosti

   objektivy Pentax FA-J, DA a D-FA:

  • autofokus ovládaný motorkem v těle fotoaparátu
  • CPU (8-bitová sériová sběrnice); do těla se digitálně přenáší typ objektivu, aktuálně nastavená hodnota clony, ohnisková vzdálenost a MTF křivky
  • objektivy nemají clonový kroužek - clona je trvale v poloze "A" a ovládá se výhradně z těla fotoaparátu

  • fotoaparáty:

  • informace o nastavené cloně je přenášena do těla fotoaparátu digitálně (objektivy F, FA, FA-J, DA a D-FA) nebo elektricky (objektivy A)
  • objektivy K/M nejsou s tímto bajonetem kompatibilní, pokud tělo není vybaveno "zeleným tlačítkem" (green button) s možností ručního změření expozice před stiskem spouště

  použito

  • všechny DSLR Pentax, kinofilmová těla MZ-30/50/60, ZX-30/50/60, *ist
  • objektivy Pentax FA-J, DA, D-FA (CPU lenses)

  kompatibilita

  • Objektivy Pentax FA-J, D-FA a DA s tímto bajonetem jsou plně kompatibilní se všemi DSLR Pentax.
  • Objektivy DA lze použít pouze na DSLR s velikostí senzoru APS-C a menší. U Fullframe DSLR K1 a K1 II se tělo přepne do režimu "crop", je-li tato možnost nastavena v menu fotoaparátu (výchozí nastavení je "Auto").

  bajonet Pentax KAF3

  vlastnosti

   objektivy:

  • CPU (8-bitová sériová sběrnice); do těla se digitálně přenáší typ objektivu, aktuálně nastavená hodnota clony, ohnisková vzdálenost a MTF křivky
  • autofokus ovládaný motorkem v objektivu (náhon z těla byl odstraněn)

  použito

  • objektivy Pentax D-FA a DA s vlastním zaostřovacím motorkem (SDM/DC/PLM)

  kompatibilita

  • Podporovanými modely jsou: K-f, K-70, KP, K-1, K-1 II, K-3 III, K-3 II, K-3, K-S2, K-S1, K-500, K-50, K-5 II/K-5 IIs, K-5, K-30, K-01, K-r, K-7, K-x, K-m, K20D, K200D, K10D (s FW ver.1.30 a novějším) a K100D Super.
  • DSLR Pentax s bajonetem KAF (*istD, *istDS, *istDL, K100D, K110D) nepodporují s těmito objektivy automatické ostření.

  bajonet Pentax KAF4

  vlastnosti

   objektivy:

  • CPU (8-bitová sériová sběrnice); do těla se digitálně přenáší typ objektivu, aktuálně nastavená hodnota clony, ohnisková vzdálenost a MTF křivky
  • autofokus ovládaný motorkem v objektivu (náhon z těla byl odstraněn)
  • ELEKTROMAGNETICKÁ, plně automatická clona BEZ clonového kolíku (diaphragm lever) v bajonetu

  použito

  • objektiv Pentax HD DA 55-300/4,5-6,3 ED PLM WR RE
  • objektiv Pentax HD D-FA 70-210/4 ED SDM WR
  • objektiv Pentax HD DA* 16-50/F2.8 ED PLM AW
  • objektiv Pentax HD D-FA* 50/1.4 SDM AW
  • objektiv Pentax HD D-FA* 85/1.4 ED SDM AW

  kompatibilita

  • Podporovanými modely jsou POUZE: K-f, K-70, KP a K-3 III, případně K-1, K1 II, K-3, K-3 II, K-S1, K-S2 a K-50 po upgradu firmware.
  • Všechny ostatní DSLR Pentax nejsou s těmito objektivy schopny nastavení clony v okamžiku expozice a tělo nedovolí stisk spouště!