Domů Fotky - Andrea Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5

Verze bajonetu Pentax-K

bajonet Pentax K (1975)
objektivy Pentax-K/M
- manuální ostření, poloautomatická clona s mechanickým přenosem

  • Hodnota clony je přenášena do těla pomocí stop-down indicatoru, který posunuje stop-down coupler v těle fotoaparátu. Na všech tělech i objektivech odpovídá stejnému clonovému číslu stejná poloha stop-down indicatoru.
  • Clona se po nasazení objektivu na tělo fotoaparátu naplno otevře díky páčce diaphragm actuatoru; do níž se opírá diaphragm release v těle fotoaparátu. Poté se na objektivu ručně nastaví požadovaná clona, která ale stále zůstává naplno otevřená. Při stisku spouště pak páčka diaphragm release uvolní diaphragm actuator a objektiv je zacloněn (a to pouze pro okamžik expozice) na zvolenou pracovní clonu.
Kompatibilita s DSLR Pentax
  • Objektivy K/M fungují ve všech režimech, ale režimy P (program) i Tv (priorita času) pracují jako režim Av (priorita clony). VY nastavujte clonu clonovým kroužkem na objektivu, FOTOAPARÁT měří expozici a určuje čas.
  • Protože DSLR Pentax nemají stop-down coupler, nemůže tělo určit žádným způsobem hodnotu nastavené clony. V hledáčku, na displeji ani v EXIFu se nezobrazují clona, ohnisková vzdálenost objektivu ani zaostřená vzdálenost objektu.
  • Všechny externí blesky vybavené POUZE systémem P-TTL budou pracovat s objektivy Pentax-K/M (tedy bez "A" polohy clonového kroužku) VÝHRADNĚ v režimu plného výkonu (full-power-only) nebo v manuálním režimu.
bajonet Pentax KA
objektivy Pentax-A
- manuální ostření, manuální/automatická clona

Bajonet Pentax KA přidává šest elektrických kontaktů pro komunikaci s tělem. Objektiv sděluje pomocí nich tělu nejnižší clonové číslo objektivu (světelnost) a počet clonových čísel, o které může být objektiv maximálně zacloněn.
Na clonovém kroužku přibyla poloha "A"; v této poloze clonového kroužku může fotoaparát nastavit v režimech P (program) a Tv (priorita času) automaticky clonu.

Objektivy Pentax-A jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní.
Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

bajonet Pentax KAF
objektivy Pentax-F/FA/D-FA (CPU lenses)
- autofokus, manuální/automatická clona

Bajonet Pentax KAF přidává sedmý, digitální kontakt, kudy se po sériové sběrnici přenášejí do těla informace o aktuálně nastavené ohniskové vzdálenosti, přesné hodnotě nastavené clony (i pro zoomové objektivy), typu objektivu atd..
Druhou změnou je doplnění spojky autofokusu, poháněného motorem z těla fotoaparátu.

Objektivy Pentax-F/FA jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní.
Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

bajonet Pentax KAF2
objektivy Pentax-FA s funkcí Power Zoom (CPU lenses)
- autofokus, manuální/automatická clona
- motorický posuv zoomu

Bajonet Pentax KAF2 obsahuje oproti KAF navíc napájecí kontakty pro objektivy Power Zoom (motorový posuv zoomu). Žádná z DSLR Pentax (včetně K10D) není vybavena podporou těchto objektivů.

Objektivy Pentax-FA s funkcí Power Zoom jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní (motorický posuv zoomu pracuje pouze u K100D Super, K10D, K2000D, K200D a K20D).
Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.

"okleštěný" bajonet Pentax KAF ("crippled" KAF mount)
DSLR Pentax; objektivy Pentax FA-J, DA (CPU lenses)
- autofokus, plně automatická clona s výhradně elektrickým přenosem

U této varianty původního KAF bajonetu byl odstraněn z těla fotoaparátu stop-down coupler a všechny související mechanické části. Fotoaparát proto na objektivech bez elektrické komunikace (Pentax-K/M) není schopen žádným způsobem zjistit hodnotu právě nastavené clony.

Objektivy FA-J a DA nemají clonový kroužek - jejich clona je trvale nastavena do polohy "A". Jsou proto nekompatibilní se všemi těly Pentax, která neumožňují nastavení clony z těla (mají tedy pouze režimy M a Av).

Objektivy DA lze použít pouze na DSLR s velikostí senzoru APS-C a menší.

Objektivy Pentax-FA-J/DA jsou s DSLR Pentax plně kompatibilní.
Kompatibilita blesků s těmito objektivy je popsána zde.