Domů Fotky - Andrea Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5

Pentax a zábleskové systémy

Stručný překlad článku uveřejněného na www.jr-worldwi.de


Jednoduché rozdělení blesků

Manuální blesky

Blýskají vždy na plný výkon, ale některé typy nabízejí např. tři ručně nastavitelné výkonové stupně. Blesk samotný má jen dva kontakty. Ty jsou po stisku spouště sepnuty fotoaparátem a blesk se vybije. Nastavení správné expozice je plně v rukou fotografa pomocí clony, času a citlivosti (ISO).

Dedikované blesky

Blesk je pomocí přídavného kontaktu schopen sdělit fotoaparátu okamžik, kdy je připraven k dalšímu záblesku (tedy je opět plně nabit). Fotoaparát na základě toho může nastavit příslušný čas (X-sync). Nastavení správné expozice je opět plně v rukou fotografa.

Automatické blesky

Mají vlastní expozimetr spřažený s elektrickým/elektronickým spínačem, který ukončí záblesk ve chvíli, kdy by měl film/čip být správně exponován. Aby se tak stalo, musíte nastavit na blesku odpovídající clonu a ISO. Stále jsou zapotřebí jen dva kontakty v patici blesku. Tyto blesky neberou v úvahu případnou změnu expozice způsobenou např. filtry nasazenými na objektiv.

TTL blesky

Fotoaparát má speciální expozimetr vestavěný v prostoru zrcátka (mirrorbox), který měří světlo odražené od filmu/čipu. Jestliže fotoaparát zjistí, že bylo zachyceno sdostatek světla, blesk obdrží příkaz k ukončení záblesku. Blesk potřebuje nejméně jeden kontakt navíc pro výměnu informací s fotoaparátem. Moderní TTL blesky mají další - "digitální" - kontakt pro předávání dalších dat jako je ISO, ohnisková vzdálenost nebo clona, které usnadňují a upřesńují expozici.

Inteligentní automatické blesky

S příchodem moderních (TTL a novějších) fotoaparátů, které podporují digitální komunikaci mezi bleskem a fotoaparátem, se automatické blesky přeměnily na inteligentní automatické blesky: fotoaparát sdělí blesku, jaká nastavení používá. Nemusíte nic nastavovat, je to "skutečně automatické". Přesnost expozice je vynikající a nepotřebujete TTL senzor nebo předblesk (viz následující odstavec). Takto funguje systém Metz SCA 3000 na všech DSLR Pentax.

Blesky s předblýsknutím

Problémem TTL blesků je to, že jsou závislé na odrazivosti filmu/čipu. CCD a CMOS snímače jsou překryty ochranným infračerveným/anti-alias filtrem. Tento povrch má výrazně odlišné odrazivé vlastnosti než film. Proto TTL není bez problémů. Téměř všichni výrobci proto přešli k nějaké variantě předbleskové technologie. Světlo je měřeno standardními senzory interního expozimetru fotoaparátu během krátkého předblesku. To znamená, že výrobci mohou odstranit nadbytečný TTL senzor pro blesk a ušetří. Informace získané měřením předblesku jsou poté použity pro nastavení blesku při expozici. Proto P-TTL blesky vyžadují objektivy s automatickou clonou - potřebují vědět, kolikrát méně světla propustí zacloněný objektiv vzhledem k nezacloněnému. Měřící předblesk je totiž nutné vyslat při plně otevřené cloně, jinak bude vyžadovat příliš mnoho energie z výbojky blesku. Jestliže se soustředíte, uvidíte oba blesky - měřicí předblesk i hlavní záblesk. Jestliže se díváte do hledáčeku, uvidíte první (měřící) blesk v hledáčku, zatímco při druhém (hlavním) blesku je zrcátko již zdviženo a hledáček je tmavý.


DSLR Pentax - interní blesk

 • směrné číslo: 6-13 (ISO 100), 7-15.6 (ISO 200) dle typu DSLR;
 • možnost expoziční kompenzace blesku v rozsahu -2 - +1EV (krok 1/2EV nebo 1/3EV)

Slow-speed synchro (blesk do dlouhého času)

 • pracuje v režimu Tv (priorita času) nebo M (manual)
 • lze použít čas 1/180s nebo delší (pokud v režimu Tv bliká hodnota clony, zvolte čas tak, aby hodnota clony trvale svítila)

High-speed synchro (vysokorychlostní synchronizace)

 • Není s interním bleskem k dispozici.

Rear (trailing, 2nd) curtain sync (synchronizace s 2. lamelou závěrky)

  pracuje s časy 1/90s a delšími
 • Pentax *istD, *istDS, *istDL, K100D, K100D Super, K110D, K200D, K-m (K-2000D) - pouze současně s nasazeným externím bleskem AF-360FGZ (II) nebo AF-540FGZ (II);
 • Pentax K10D, K20D, K-7 a novější - funkční i pro interní blesk

DSLR Pentax - externí blesky

typ blesku směrné číslo výklopná hlava otočná hlava zoom reflektoru režimy napájení hmotnost
Systémové blesky pro Pentax/Samsung
Pentax AF 201FG 20 ne ne ne P-TTL, M (full power, 1/4)1 2x AA 141 g
Pentax AF 360FGZ II 36 ano ano 24-85 mm P-TTL, M, HSS, wireless 4x AA 270 g
Pentax AF 540FGZ II 54 ano ano 24-85 mm P-TTL, M, HSS, wireless 4x AA 350 g
Metz Mecablitz 64 AF-1 digital 64 ano ano (12) 24-200 mm P-TTL, TTL, A, M, HSS, wireless 4x AA 422 g
Metz Mecablitz 52 AF-1 digital 52 ano ano (12) 24-105 mm P-TTL, M, HSS, wireless 1 4x AA 346 g
Metz 44 AF-2 digital 44 ano ano (12) 24-105 mm P-TTL, M, HSS, wireless (slave only)1 4x AA 320 g
Systémové blesky pro Pentax/Samsung (discontinued models)
Pentax AF 200FG 20 ne ne ne P-TTL, TTL, M (full power only)1 2x AA 190 g
Pentax AF 360FGZ 36 ano ne 24-85 mm P-TTL, TTL, A, M, HSS, wireless 4x AA 270 g
Pentax AF 540FGZ 54 ano ano 24-85 mm P-TTL, TTL, A, M, HSS, wireless 4x AA 380 g
Metz 44 MZ-2 (SCA3702M2) 44 ano ano 28-105 mm TTL, A, M 4x AA 430 g
Metz 44 AF-1 digital 44 ano ano (12) 24-105 mm P-TTL, M1 4x AA 320 g
Metz 48 AF-1 digital 48 ano ano (18) 24-105 mm P-TTL, M, HSS 1 4x AA 320 g
Metz 50 AF-1 digital 50 ano ano (12) 24-105 mm P-TTL, M, HSS 1 4x AA 340 g
Metz 58 AF-1 58 ano ano (18) 24-105 mm P-TTL, A, M, HSS 4x AA 355 g
Metz 58 AF-2 58 ano ano (12) 24-105 mm P-TTL, A, M, HSS 4x AA 363 g
Metz 54 MZ-3 (SCA3702M2) 54 ano ano (18) 24-105 mm TTL, A, M 4x AA 480 g
Metz 54 MZ-4/4i (SCA3702M2) 54 ano ano (18) 24-105 mm TTL, P-TTL, A, M 4x AA 480 g
Sigma EF-530 DG ST 53 ano ano (17) 24-105 mm TTL, P-TTL, A, M 4x AA 305 g
Sigma EF-530 DG Super 53 ano ano (17) 24-105 mm TTL, P-TTL, A, M, HSS 4x AA 335 g
1 - blesk nemá vlastní automatiku, je řízen pouze fotoaparátem

Nejdříve - vypněte fotoaparát i blesk, dříve než jej nasadíte. I když spěcháte, zacházejte s bleskem velmi opatrně. Jestliže manipulujete s nabitým bleskem, musíte být zvláště opatrní, abyste na něm nestiskli tlačítko "test". Externí blesk odpálený na plný výkon zblízka do tváře vás může oslepit. Nežertuji.

Jestliže používáte automatický blesk (všechny fotoaparáty s paticí hot-shoe), nastavte clonu objektivu do polohy "A" a nastavte shodnou clonu, kterou jste nastavili na ovládacím panelu blesku. Ujistěte se také, že je nastaveno shodné ISO. To je vše.

Jestliže máte automatický blesk, který může být nastaven do polohy "AUTO" (inteligentní automatický blesk), je fotoaparát schopen blesku předat nastavenou clonu a citlivost. Skvěle funguje i expoziční kompenzace blesku a blesk lze použít i v režimu P (program). V režimu P se fotoaparát chová ještě inteligentněji. Jestliže používáte autofokusové objektivy, zná fotoaparát zaostřovací vzdálenost. Informace o zaostřené vzdálenosti je poté použita pro výpočet hodnoty clony u blízkých objektů, takže blesk nepřeexponuje scénu. Chytré, že?

Používání TTL blesků (pouze Pentax *istD/DS) nevyžaduje použítí specifických objektivů. TTL měření pracuje dokonce bez objektivu, samozřejmě bez komunikace blesk-objektiv. V režimu Av stačí nastavit clonu a je to. Můžete jednoduše použít expoziční kompenzaci blesku.
V režimu P se fotoaparát chová tak, jak bylo popsáno výše. Při použití AF objektivů zná zaostřovací vzdálenost a tak zacloní objektiv tak, aby blízké objekty nebyly bleskem přeexponovány.
V režimu M nastavte fotoaparát na čas přibližně 1/(ohnisková vzdálenost) s a clonu tak, jak vám vyhovuje. Jestliže kombinace citlivosti (ISO), zaostřovací vzdálenosti a clony je v možnostech blesku, bude scéna správně exponována. Pozor při použití tlačítka AE-L k měření expozice (stop-down metering). Jestliže je nastavena funkce "AE-L bttn on M expsr" jinak než na hodnotu "Tv shift", fotoaparát změří aktuální osvětlení scény bez ohledu na to, že je nasazen blesk. Jestliže je funkce nastavena na hodnotu "Tv shift", nastaví fotoaparát čas na hodnotu přibližně 1/(ohnisková vzdálenost). Tato funkce byla uvedena u *istD/DS s firmwarem 2.0 a novějším.

Pro použití P-TTL blesků platí totéž, co bylo uvedeno pro TTL blesky. Pro správnou funkci ovšem vyžadují objektivy Pentax-A nebo novější. Clonový kroužek musí být nastaven do polohy "A".


Kompatibilita interních/externích blesků s DSLR Pentax

Všichni výrobci DSLR již přestali podporovat TTL blesky. Pentax (dříve) známý zpětnou kompatibilitou vyvinul vlastní předbleskový systém nazvaný P-TTL (ještě ve filmové éře), ale zároveň podporoval TTL blesky na DSLR *istD a *istDS. Více o technologii blesků Pentax lze najít zde (v angličtině).

Všechny externí blesky vybavené systémem TTL nasazené na DSLR Pentax novějších než je *istDS pracují VÝHRADNĚ v režimu plného výkonu (full-power-only), pokud nejsou přepnuty do režimu s vlastní automatikou nebo do manuálního režimu.

Všechny externí blesky vybavené systémem P-TTL nasazené na DSLR Pentax s objektivy staršími než Pentax-A (tedy bez "A" polohy clonového kroužku) pracují VÝHRADNĚ v režimu plného výkonu (full-power-only), pokud nejsou přepnuty do režimu s vlastní automatikou nebo do manuálního režimu.

Externí blesky TTL i P-TTL na všech DSLR Pentax s objektivy staršími než Pentax-A (tedy bez "A" polohy clonového kroužku) pracují VÝHRADNĚ s časem 1/180 s, v režimu SLOW pak 1/100 s.
 

Pentax *istD

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na TTL blesk
 • externí blesk: jsou podporovány systémy P-TTL i TTL
 • Interní blesk může bezdrátově řídit externí blesky vybavené tímto systémem.

Pentax *istDS, Samsung GX-1S

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na blesk s plným výkonem (full-power-only)
 • externí blesk: jsou podporovány systémy P-TTL i TTL; podpora TTL byla oproti *istD vylepšena

Pentax *istDL, Samsung GX-1L

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na blesk s plným výkonem (full-power-only)
 • externí blesk: jsou podporovány pouze systémy P-TTL; podpora TTL blesků byla odstraněna

Pentax K100D, K110D

  Pentax u těchto nových DSLR upravil protokol P-TTL. Uživatelé starších P-TTL blesků Sigma by proto měli požádat o aktualizaci firmware. Na druhou stranu zatím nejsou hlášeny žádné problémy s neupravenými blesky a to ani u blesků jiných výrobců.

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na blesk s plným výkonem (full-power-only)
 • externí blesk: jsou podporovány pouze systémy P-TTL

Pentax K10D/K2OD/K-7, Samsung GX-10/GX-20

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na blesk s plným výkonem (full-power-only)
 • externí blesk: jsou podporovány pouze systémy P-TTL
 • Interní blesk může bezdrátově řídit externí blesky vybavené tímto systémem (K10D verze firmware 1.10 a vyšší).

Pentax K-m/K-x

 • interní blesk: P-TTL, při použití objektivů bez automatické clony se změní na blesk s plným výkonem (full-power-only)
 • externí blesk: jsou podporovány pouze systémy P-TTL


Tipy a triky

Expoziční kompenzace blesku u *istD/DS bez přístupu do MENU
Expoziční kompenzace blesku je u Pentax *istDS nastavována pomocí menu. U modelu *istD můžete pro tento účel použít roller, který normálně ovládá kompenzaci expozice, při aktivovaném interním či externím blesku. U *istDS to funguje obdobně - jestliže je aktivován interní či externí (P-)TTL (nebo inteligentní automatický) blesk v režimu Av (priorita clony), expoziční čas se po úplném nabití blesku změní na hodnotu přibližně 1/ohnisková vzdálenost (do 1/180s) a kompenzace expozice nastavovaná rollerem nyní slouží jako expoziční kompenzace blesku. Tento úkon je jednodušší než expoziční kompenzace blesku v režimu M (manual), kdy je nutné použít přístup přes menu, jak je obvyklé.

Současné nastavení expoziční kompenzace blesku (FEC) a kompenzace expozice (EC) u *istDS
Tento trik je popsán v manuálu: Zapněte interní nebo externí (P-)TTL blesk a počkejte, až fotoaparát (v režimu Av) pozná, že je blesk připraven. Nyní otáčejte rollerem expoziční kompenzace (který nyní nastavuje kompenzaci blesku). Na displeji se objeví symbol +/-. Nyní aktivujte Menu a nastavte ručně expoziční kompenzaci blesku (která se přičte k již nastavené hodnotě). Symbol +/- nyní velmi rychle bliká. Vyskočte z menu a otáčením rolleru nastavte kompenzaci blesku zpět na nulovou hodnotu - symbol +/- nyní bliká pomalu. Pohledem na symbol +/- tedy můžete zjistit, zda jste nastavili kompenzaci blesku, expozice nebo obojího. Tento trik funguje ve všech režimech P, Av, Tv, M.

FEC EC symbol +/-
vypnuto vypnuto zhasnutý
vypnuto aktivní svítí
aktivní vypnuto bliká pomalu
aktivní aktivní bliká rychle

Použité prameny: