Domů Fotky - Andrea Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5

Přístup do servisního menu pro Pentax *istD, DS, DL, K100D

1. Aktivace servisního menu
 • Vypněte fotoaparát.
 • Přidržte stisknutá tlačítka [AE-L]+[INFO] a fotoaparát zapněte. Na LCD se zobrazí aktuální verze firmaware.
 • Stiskněte během 5 sekund [MENU]->[MENU]->[INFO]. Objeví se Servisní menu (DEBUG mode screen).
 • Stiskem pravéto tlačítkakřížového ovladače změňte položku [DEBUG MODE DIS] na [DEBUG MODE EN]. Potvrďte stiskem [OK].
2. Nastavení autofokusu
 • Press MENU button to activate Menu.
 • Press [MENU], you can see setup menu.
 • By pressing [Up key], select AF TEST.
 • By pressing [Right key], go into AF TEST menu.
 • By pressing [Down key], select FOCUS CORR.
 • Now you can adjust shift amount by pressing [right key] or [left key]. (*Don't touch AF Area Test.)
 • After changing the value, Press [OK] to save.
3. Test your camera that Focus is corrected (repeat step 2. till you satisfy the result).
4. Power OFF
 • While pressing [AE-L]+[INFO], turn the camera on.
  Firmware is desplayed on LCD.
 • Press [MENU]->[MENU]->[INFO] within 5 seconds.
  You can see DEBUG mode screen.
 • By pressing [Right key],Make [DEBUG MODE EN] to [DEBUG MODE DIS].
  Then, Press [OK].
5. Go out and enjoy!!
Again, You YOURSELF is responsible for doing this process.

Adaptér pro připojení starších vysokonapěťových blesků
k digitálním zrcadlovkám

(autor: Jean-Paul Brodier (jeanpaul.brodier@free.fr))

Určeno pro fotoaparáty s tranzistorovým nebo tyristorovým spínáním blesku.

                  R2   R1
   (+) o-----------+-------+-----/\/\----/\/\-----+----o botka blesku (+)
           |    |   4.7M  4.7M   |  (středový kontakt)
           |   _|_ C1       ____|____
           |   --- 22nF      _\_/_/_\_ triak TICP206D
  hot-shoe  ZD1 _|_,   |          /G | A1 400V,1A
 (fotoaparát) 5.6V '/_\   +------------------'  |
           |   __|__ D1         |
           |   _\_/_ 1N4148       |
           |    |           |
   (-) o-----------+-------+----------------------+----o botka blesku (-)

Doporučený triak je TICP206D (RS 638-481). Úspěšně vyzkoušen byl i stařičký TIC201D (TO220).

Na spínací prvek fotoaparátu se nedostane vyšší napětí než je závěrné napětí Zenerovy diody ZD1 (zde 5,6 voltu), což by mělo vyhovovat všem digitálním fotoaparátům včetně Canonu G1 :-) Napětí mezi původními kontakty blesku se může pohybovat mezi 6 a 300 volty (odpor zajišťující nabíjení kondenzátoru C1 je rozdělen do dvou odporů o hodnotě 4.7M kvůli tomu, že malé součástky mají obvykle limitováno použitelné napětí na 200V nebo podobně). Kondenzátor C1 se nabíjí přes odpory R1 a R2 a diodu D1 na napětí o něco nižší, než je Zenerovo napětí diody ZD1 (díky velkému odporu R1 + R2). Ve chvíli, kdy elektronika fotoaparátu sepne blesk, je kondenzátor C1 propojen se zemí. Na anodě diody D1 se objeví záporné napětí, které uzavře diodu D1 a otevře triak. Tyristor nelze v tomto případě použít, protože nemůže být sepnut záporným napětím. Triak poté sepne původní blesk.
Kondenzátor C1 se znovu nabije za 0,154 s (vypočteno, nikoli změřeno). Jakýkoli blesk vyžaduje pro nabítí podstatně delší dobu.