Domů Fotky - Andrea 1 2 3 4 5

Pentax DSLR a manuální objektivy M42 a Pentax K-mount

Teoreticky lze použít objektiv libovolného systému na libovolném těle fotoaparátu, jestliže jsou splněny dvě následující podmínky:

 • vzdálenost roviny filmu (čipu) od dosedací roviny objektivu na těle fotoaparátu (register distance) musí být u nového objektivu stejná nebo větší než u systému stávajícího; jen za těchto podmínek bude možno ostřit na nekonečno bez použití redukce s optickým členem (proto lze použít objektivy Nikon na Canonu, ale nikoli naopak)
 • průměr otvoru pro uchycení nového objektivu musí být logicky menší než u objektivu stávajícího, aby bylo kam uchytit redukci

Pentax K-systém a závit M42 mají register distance shodnou - 45,46 mm (někdy se uvádí 45,5 mm).


Nastavení fotoaparátu
 • V menu fotoaparátu musí být povoleno použítí objektivů s clonovým kroužkem, jinak nelze stisknout spoušť.
  (Menu > Custom > Using Aperture Ring > Permitted)
 • Jestliže chcete, aby fungovala indikace ostření, je nutno ji nastavit. Nelze používat jedenáctibodové ostření; funguje pouze STŘEDOVÝ ostřicí bod.
  (Menu > Custom > FI with S lens used > Avialable)
 • Přepínač ostření nastavte do polohy MF (manuální ostření). Pokud to neuděláte, bude foťák tvrdošíjně trvat na tom, že MUSÍ být zaostřeno (indikováno zeleným šestiúhelníkem v hledáčku), jinak nedovolí stisknout spoušť!

Jakpak nám to měří expozici

Měření expozice pracuje pro objektivy M42, Pentax-K, M a A v režimu bodovém a se zdůrazněným středem. Do režimu se zdůrazněným středem se foťák přepne, i když je zapnuto celoplošné (16-segmentové) měření. To lze použít až u objektivů FA, FA-J a DA (CPU lenses).

 • M42 (pre-set), Pentax-K bez (polo)automatické clony - měření při pracovní cloně, protože jiná u těchto objektivů není; v režimu Av automaticky, v režimu M po stisku tlačítka AE-L (AE-lock)
 • M42 (auto) - měření při plně otevřené cloně, pro správné určení času je nutno mít objektiv přepnutý "na ruční ovládání" (zamáčknutý kolíček), tedy zacloněn na pracovní clonu a poté změřit expozici stiskem tlačítka AE-L.
 • Pentax-K (polo)automatická clona/Pentax M - měření při plně otevřené cloně, v režimu M se při stisku tlačítka AE-L objektiv automaticky zacloní na pracovní clonu a naměří se správná expozice (metered manual mode).
 • Pentax-A - měření při plně otevřené cloně, pomocí elektrických kontaktů se dopočítá, o kolik clonových čísel navíc bude zacloněno při expozici.
 • Pentax-F, FA, FA-J, D-FA, DA - objektivy s CPU; měření při plně otevřené cloně, objektiv udává tělu přesnou hodnotu pracovní clony.

Jak pracují objektivy M42
 • Objektivy nemají elektrické kontakty pro komunikaci s tělem. Ohnisková vzdálenost použitého objektivu ani hodnota nastavené clony se proto nepřenášejí do těla a tudíž nejsou uvedeny v hledáčku, na displeji ani v EXIFu. Pro použítí na DSLR Pentax je nutné použití redukce M42 -> Pentax-K.
 • Clonu nelze nastavit jinak, než clonovým kroužkem na objektivu.
 • Režimy P (program) a Tv (priorita času) se chovají jako režim Av (priorita clony). Tedy VY nastavujete clonu clonovým kroužkem, FOTOAPARÁT měří expozici a určuje čas.
 • V režimu M (manual) lze nastavit čas pomocí rolleru. Případná odchylka od správné expozice (+- 3EV) není zobrazena v hledáčku. Pro automatické nastavení správného expozičního času lze stisknout "zelené tlačítko" (AE-L (AE lock) u *istDS/DL/K100D/K110D, tlačítko se zelenou tečkou u *istD a K10D). Přitom dojde k změření expozice při nastavené cloně a tím určení času.
 • Standartně sehnatelná redukce M42 > Pentax-K vyžaduje buď použití speciálního nástroje (když máte štěstí a výrobce ho přibalí), nebo tenký šroubovák, kterým se odjistí objímková pojistka a objektiv lze vyjmout i s redukcí. Doporučuji, pokud je to možné, nechat si předělat M42 objektiv přímo na Pentax-K.

Jak pracují objektivy Pentax-K/M
 • Objektivy nemají elektrické kontakty pro komunikaci s tělem. Ohnisková vzdálenost použitého objektivu ani hodnota nastavené clony se proto nepřenášejí do těla a tudíž nejsou uvedeny v hledáčku, na displeji ani v EXIFu.
 • Clonu nelze nastavit jinak, než clonovým kroužkem na objektivu.
  DSLR Pentax ovládají clonu objektivů typu K a M VÝHRADNĚ v režimu M. V režimech P, Tv a Av zůstává clona vždy naplno otevřená nezávisle na nastavení clonového kroužku !!!
 • Protože DSLR Pentax nemají indikátor zaclonění (stop-down coupler), správná expozice je určena pouze:
  - v režimu Av při plně otevřené cloně
  - v režimu M po stisku zeleného tlačítka (green button)
 • Tlačítko náhledu hloubky ostrosti pracuje pouze v režimu M.
 • V režimu M (manual) lze nastavit čas pomocí rolleru. Případná odchylka od správné expozice (+- 3EV) není zobrazena v hledáčku. Pro automatické nastavení správného expozičního času lze stisknout "zelené tlačítko" (AE-L u *istDS/DL/K100D/K110D, tlačítko se zelenou tečkou u *istD, K10D, K20D a novějších). Přitom dojde k zaclonění na předvolenou pracovní clonu, změření expozice a tím určení času.

Jak pracují objektivy Pentax-A
 • Ohnisková vzdálenost použitého objektivu se nepřenáší do těla a tudíž nejsou uvedeny v EXIFu. Pentax K20D uvádí v tomto případě v EXIFu ohniskovou vzdálenost 35 mm.
 • Clona objektivu musí být nastavena do pozice "A" (auto); je-li nastavena ručně pomocí clonového kroužku, platí stejná omezení jako pro objektivy s bajonetem K/M.

  V poloze "A" clonového kroužku lze:

 • v režimu Av nastavit rollerem clonu, tělo automaticky nastaví odpovídající čas.
 • v režimu Tv nastavit rollerem čas, tělo automaticky nastaví odpovídající clonu.
 • v režimu Sv nastavit rollerem citlivost (ISO), tělo nastaví automaticky clonu a čas (pouze u K10D, K2000D, K200D a K20D)
 • v režimu M nastavit rollerem čas (přímo) i clonu (přímo u těl se dvěma rollery, jinak rollerem při současném stisku tlačítka kompenzace expozice);
  - odchylka od správné expozice (+- 3EV) je pro zvolenou clonu a čas zobrazena v hledáčku;
  - po stisku zeleného tlačítka je změřena expozice a tělo provede jednu ze tří operací (dle nastavení v Menu):
     a) nastavení clony i času (program)
     b) nastavení času k předvolené cloně (Tv shift)
     c) nastavení clony ke zvolenému času (Av shift)