Domů Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5 Fotky - Andrea

4. Veltruský Corvus

Tomáš a Andrea Lajblovi © 2006Kdož se zradou na spolubojovnících proviní, hroznou smrtí zemře. A ty, panoši, pro výstrahu a poučení dílu katovu přihlížej.Janova tvrz byla až po mnohém šturmu dobyta.
A to nejlepší na konec - po těžké práci dobrá odměna.